eSquirrel vie viac

Preskúmajte naše funkcie

Portál učiteľov

Zadajte domácu úlohu

Stanovte termín na splnenie úlohy! Študenti dostanú upozornenie priamo v aplikácii! Potom uvidíte, kto a ako dobre urobil domácu úlohu.

Skontrolujte priebeh učenia

Sledujte pokrok v učení celej triedy. Pre hodnotenie jednotlivých študentov môžete tiež vyvolať pokrok jednotlivých študentov.

Vytvorte kvízy

Vytvorte kvíz z ľubovoľným počtom úloh – a nastavte čas a deň. Hodinové opakovania nikdy neboli také  jednoduché!

Learning Analytics

Máte presný prehľad o tom, čo všetko už môže Vaša trieda vie. Hodnotenie obzvlášť zložitých a ľahkých otázok Vám pomôže optimálne sa pripraviť na hodiny.

K dispozícii offline

Po jednom stiahnutí môžete všetky svoje kurzy používať offline. Na zvládnutie svojich úloh nepotrebujete žiadny ďalší objem dát ani Wi-Fi pripojenie!

Zamykanie a odomykanie úloh

Uistite sa, že študenti plnia iba úlohy, na ktoré sú už pripravení – stačí zamknúť a odomknúť úlohy!

K dispozícii na všetkých zariadeniach

eSquirrel je k dispozícii na všetkých koncových zariadeniach: to znamená, že sa s eSquirrel môžete učiť na všetkých smartfónoch (vrátane starých zariadení), tabletoch a na webe.

V súlade s GDPR

eSquirrel dodržuje všetky GDPR nariadenia, nech môžete platformu bez váhania používať v triede.

Tlačiť pracovné listy

Radšej pracujete s vytlačenými testami alebo pracovnými listami? Žiaden problém! S eSquirrel môžete spojiť akékoľvek otázky a vytlačiť ich.

100% bez reklám

Vy a Vaši študenti sa učíte a cvičíte s našim digitálnym obsahom úplne nerušene, pretože eSquirrel je 100% bez reklám!

Digitálny obsah

Majte jasný prehľad o úlohách skôr, ako ich prejdete na hodine alebo ich zadáte, ako domácu úlohu

Digitálne prihlasovanie

Študenti môžu klásť otázky k úlohám. Odpovede dostanú v triede alebo e-mailom.

Spravovať triedu

Prezrite si kód triedy, vytlačte si pokyny na inštaláciu, registráciu a pripojenie sa k triede, ako aj prijatie pokynov na ochranu údajov. Odstrániť študentov a pridať miesta

Cheat Sheet

Iba vy vidíte riešenia úloh

Funkcie pre študentov v aplikácii

Riešiť úlohy

Študenti sa učia v 8 rôznych formátoch otázok s podporou obrázkov, zvukových súborov, vzorcov alebo dokonca vysvetľujúcich videí.

Riešiť quests

Na úspešné dokončenie učebnej jednotky – takzvanej quest – musí byť každá otázka správne zodpovedaná aspoň raz.

Zbieraj oriešky

Za každú vyriešenú úlohu dostane každý študent 1-3 oriešky. Pri druhom pokuse dostane polovicu, pri treťom pokuse nedostanete nijaký oriešok. Študenti podla orieškov vidia, ako dobre zvládli úlohu.

Dostať sa na ďalšiu úroveň

Opakovaním úloh v rôznych časoch si študenti upevňujú svoje dovednosti a získavajú dôveru vo svoje schopnosti.

Digitálne úlohy

Žiaci dostanú na svoj smartphone oznámenie, keď majú za úlohu splniť nejakú quest ako domácu úlohu.

Opakovanie hodiny (testy)

Študenti môžu robiť kvízy od učiteľov na akomkoľvek zariadení. Potom vidia hodnotenie a presne vedia, čo urobili dobre a zle.

K dispozícii offline

Po jednom stiahnutí môžete všetky svoje kurzy používať offline. Na zvládnutie svojich úloh teda nepotrebujete žiadny ďalší objem dát ani Wi-Fi pripojenie!

K dispozícii na všetkých zariadeniach

eSquirrel je k dispozícii na všetkých koncových zariadeniach: To znamená, že sa s eSquirrel môžete učiť na všetkých smartfónoch (vrátane starých zariadení), tabletoch a na webe.

Vlastný pokrok v učení

V štatistikách študenti presne vedia, ako ďaleko už v kurze postúpili a čo si musia ešte zopakovať.

Leaderboard

Študenti sa môžu porovnávať s najlepšími 33% triedy.

Digitálné prihlasovanie

Študenti môžu klásť otázky k úlohám. Odpovede dostávajú na hodinách alebo e-mailom.

100% bez reklám

S eSquirrel sa učíte bez prerušenia: Sme úplne bez reklám!

E-kniha je vždy po ruke

Vďaka eSquirrel majú študenti vždy svoju učebnicu pri sebe. Otázky su priamo prepojené so správnou stranou v knihe.

Funkcie pre autorov

 • vytvorte si vlastné kurzy na základe svojich učebných materiálov
 • prispôsobte ich farebne svojim učebným materiálom
 • pridajte odkaz na ďalšie webové stránky a e-knihy pre jednotlivé kurzy a úlohy
 • vytvárajte úlohy v 8 rôznych formátoch úloh
 • ku každej úlohe pridajte obrázok, zvukový súbor, vysvetľujúce video alebo vzorec

Tieto kurzy sú optimalizované pre mobilé používanie Vašich študentov. Pri vytváraní vlastných kurzov môžete zadarmo používať rovnaké funkcie, ako sú opísané vyššie.

Výhľad

Na tom momentálne pracujeme

 • použitie aplikácie bez prihlásenia
 • svoje vlastné otázky priamo pridať do pripravených kurzov
 • duely medzi študentmi
 • ďalšie typy úloh
 • ďalšie Learning Analytics a sledoanie pokroku v triede
 • pre študentov vetší prehľad o vlastnom pokroku
 • rôznorodejšie možnosti exportu
 • ďalšia integrácia do iných nástrojov / LMS

Máte ďalší návrh? Napíšte nám na [email protected]!